PKN
Ede, Protestantse Wijkgemeente Noord
 
Bericht van de wijkkerkenraad Noord Bericht van de wijkkerkenraad Noord

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 2 juni 2020.

Ook dit keer is het een digitale kerkenraadsvergadering, waaraan iedereen vanuit zijn huis-adres kan deel nemen. Caroline Oosterveen opent de vergadering met een verhaal uit “De zoekers”. In het moment van bezinning benoemt een ieder zijn of haar “Pinkstermomentje” en licht dat toe. Besloten is om in verband met de coronaproblematiek in ieder geval tot en met 23 augustus geen fysieke kerkdiensten in de Noorderkerk te houden.
De gezamenlijke zomer-diensten met de Evangelisch Lutherse kerk en de Protestantse wijkgemeente Tabor zullen eveneens in verband met de coronaproblematiek niet doorgaan.
De reacties op de wijkbrieven, online vieringen en "Noorderkwartiertjes" zijn heel positief. Er wordt met veel inzet en creativi-teit doorgewerkt om deze ook in de zomer te kunnen blijven aanbieden.
De vergadering wordt besloten met een ochtend- en avondgebed te vinden op de PKN website.

Tijmen Apeldoorn.

 
Bericht van de wijkkerkenraad Noord Bericht van de wijkkerkenraad Noord

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 12 mei 2020.

In verband met de corona maatregelen is dit de tweede digitale kerkenraadsvergadering, waaraan iedereen vanuit zijn huisadres kan deel nemen. Aljo Bos opent de vergadering met een voorbede van Kerk in Actie "Een gebed in tijden van Corona".                                      
De ervaringen van een ieder in deze coronatijd worden uitgewisseld. Sinds kort is bekend dat bijeenkomsten tot 100 personen vanaf 1 juli weer mogelijk zijn. De mogelijkheden om dan weer kerkdiensten te houden worden uitvoerig besproken. Vooruitlopend op de richtlijnen van de PKN is al een berekening gemaakt van het maximaal aantal kerkgangers dat de Noorderkerk zou kunnen bevatten.

Ondertussen wordt er door een werkgroep nog steeds veel werk verzet om in mei en juni digitale diensten en digitale "Noorderkwartiertjes" te realiseren. De kerkenraad heeft veel waardering voor hun inspanningen en is blij met de resultaten.
De vergadering wordt besloten met het vervolg van de voorbede van Kerk in Actie.

Tijmen Apeldoorn.

 
Noorderkwartiertje Noorderkwartiertje

Noorderkwartiertje

Om het onderling contact als Noorderwijkgemeenteleden hoog te houden hebben we iets speciaals bedacht!

Op enkele zondagen komen mensen uit Noord aan het woord in een special moment, dat we op de zondag willen uitzenden (als videoboodschap willen meegeven)!
Wij hebben hen gevraagd mee te doen aan een zogenaamd Noorder-kwartiertje.
Een opname van ….een kwartiertje ongeveer, waarin zij ons vertellen wat hen bezig houdt.
Zeker ook in deze tijden goed om van elkaar te horen.

Want: iets van je drijfveren delen met elkaar bemoedigt, verbindt, doet ophoren; en opléven misschien wel, in de lijn van Pasen!
Mariëlle en Caroline.

 
Bericht van de wijkkerkenraad Noord Bericht van de wijkkerkenraad Noord

Luisteren naar opname van kerkdiensten

Regelmatig worden kerkdiensten m.b.v. video gemaakt, aan het eind van de week krijgt u via WijkNoord een mail met daarin de liturgie, wijkbrief en de link om naar de kerkdienst te kunnen kijken/luisteren.
Heeft u de mail niet ontvangen, kunt u deze aanvragen bij
WijkNoord.

 
Bericht van de wijkkerkenraad Noord Bericht van de wijkkerkenraad Noord

Collectegeld

Hierbij een overzicht hoe u collectegeld kunt overmaken.

Bankrekening van de Protestantse Gemeente Ede: NL11 INGB 0000 8675 84

Uw bijdrage voor de 1-ste collecte kan via de bankrekening van de Protestantse Gemeente Ede, onder vermelding: 1-ste collecte Noord.
 
Uw bijdrage voor de 2-de collecte (diaconale collecte) kan via de bankrekening van de Protestantse Gemeente Ede,, onder vermelding 2e collecte Noord plus doel collecte.
 
Uw bijdrage aan de maandelijkse deurcollecte kan via  de bankrekening van de Protestantse Gemeente Ede, onder vermelding wijkkas Noord.
 
de visie op gemeente-zijn de visie op gemeente-zijn
lees meer »
 
 

GEEN KERKDIENST ivm Coronavirus advies
datum en tijdstip 05-07-2020 om 10:00
meer details

GEEN KERKDIENST ivm Coronavirus advies
datum en tijdstip 12-07-2020 om 10:30
meer details

GEEN KERKDIENST ivm Coronavirus advies
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10:00
meer details

GEEN KERKDIENST ivm Coronavirus advies
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10:00
meer details

 
Aanmelden
 
WEBLOG

Bekijk ons weblog online! 
Zondagsdiensten, columns en veel inspiratie!
 
Instagram

Druk op de foto om ons
te volgen op Instagram.
 
Kerkblad
5, 12 en 19 juli 2020

14, 21 en 28 juni 2020meer
 
Bespreek het Samen

Bespreek het samen
Het huidige seizoen hebben wij een afwisselend geheel met veel interessante onderwerpen bij elkaar gebracht. U kunt zich met anderen verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving.
 
Webmaster
Voor ideeën en opmerkingen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.